Nov 17, 2008

on Leave a Comment

Giới thiệu Google SketchUp 7


Google vừa ra mắt Google SketchUp 7, ở phiên bản này bạn sẽ được cung cấp nhiều tính năng hấp dẫn cũng như dễ dàng chia sẻ thông tin với người khác.Download phiên bản của Google SketchUp 7.
Để các tính năng mới mời bạn vào đây.0 Nhận xét:

Post a Comment