Nov 21, 2008

on Leave a Comment

Google Contacts đồng bộ hóa với Blackberry

Theo tin từ Google thì họ đã cho phép người dùng đồng bộ hóa công cụ Google Contacts với điện thoại Blackberry. Để sử dụng bạn truy cập vào http://www.google.com/mobile/blackberry/sync.html hay vào m.google.com/sync từ Blackberry để cài đặt ứng dụng này.
0 Nhận xét:

Post a Comment