Nov 22, 2008

on Leave a Comment

Google Docs công bố mẫu mới trong dịp Giáng Sinh năm nay

Google vừa công bố một số mẫu mới cho công cụ Google Docs với chủ đề Giáng Sinh. Dưới đây là một số ví dụ:

Gift Certificate Postcard:
0 Nhận xét:

Post a Comment