Nov 19, 2008

on Leave a Comment

Google Finance đặt quảng cáo Adsense


Google cho hay họ bắt đầu đặt quảng cáo của mình trên trang chủ Google Finance và Google cũng cho biết họ đang có dự định đặt quảng cáo tương tự với Google News trong tương lai.
0 Nhận xét:

Post a Comment