Nov 22, 2008

on Leave a Comment

Google lại đóng của SearchMash


Như một cuộc khủng hoảng xảy ra đối với Google, trong một thời gian ngắn họ đã khai tử hàng loạt sản phẩm của mình từ Hello, Lively và bây giờ là SearchMash. SearchMash được cung cấp vào tháng 9/2006 đã bất ngờ đóng của vào đêm hôm qua mà chưa rõ nguyên nhân từ phía Google.
0 Nhận xét:

Post a Comment