Nov 27, 2008

on Leave a Comment

Google Product Search thêm thông tin về thuế và vận chuyển

Google Product Search ( được biết với tên gọi khác là Froogle ) đã thêm các thông tin về thuế và giá vận chuyển cho hàng hóa được bán trên dịch vụ này qua việc người dùng khai báo địa điểm nhận hàng của họ.
0 Nhận xét:

Post a Comment