Nov 14, 2008

on Leave a Comment

Google ra mắt dịch vụ Google Site Search


Thực ra dịch vụ Google Site Search không có gì mới lạ bởi nó dựa vào nền tảng của Google Custom Search Engine, cho phép người dùng tùy biến để tìm kiếm trong một trang web cụ thể nhưng được tối ưu hóa hơn Google Custom Search Engine ở chỗ tốc độ index nhanh hơn, tắt quảng cáo.... Đây là công cụ thực sự hữu ích cho các doanh nghiệp vì dịch vụ Google Site Search là có phí


Xem đoạn phim giới thiệu:


0 Nhận xét:

Post a Comment