Nov 14, 2008

on Leave a Comment

Kỳ thi SAT ở Hàn Quốc

Trang chủ Yahoo! Hàn Quốc có đăng logo về kỳ thi SAT ở quốc gia này, SAT thực ra là một kỳ thi dành cho học sinh cấp 3 để lựa ra những em có đủ điều kiện theo học ở các cấp cao hơn như đại học.

0 Nhận xét:

Post a Comment