Nov 25, 2008

on Leave a Comment

Mở rộng màn hình trình chiếu trong YouTube

YouTube vừa thay dổi tỉ lệ màn hình trình chiếu trong YouTube từ 4:3 lên 16:9, sự mở rộng này sẽ làm tăng thêm không gian của khung hình nhắm giúp người dùng có được sự thoải mái tốt nhất.
0 Nhận xét:

Post a Comment