Nov 11, 2008

on Leave a Comment

Ngày cựu chiến binh Mỹ


Logo cũ
Trang chủ Google Mỹ có đăng logo kỷ niệm ngày cựu chiến binh Mỹ ( 11/11 ). Để xem được logo trên bạn phải truy cập vào địa chỉ http://www.google.com/webhp?hl=en&gl=us.

Cập nhật: Google đã lên tiếng xin lỗi về logo đăng vào ngày lễ Cựu Chiến Binh Mỹ. Logo mà Google đưa ra 1 logo mới để thay thế cho logo trên như bạn nhìn dưới đây.

Logo mới đã được chỉnh sửa0 Nhận xét:

Post a Comment