Nov 2, 2008

on Leave a Comment

Ngày hội người chết ở Mexico


Trang chủ Google Mexico có đăng logo về Ngày hội người chết, thông thường người Mexico tổ chức lễ hội tưởng nhớ người chết vào đầu tháng 11 hàng năm. Ngày 1/11 được dành cho linh hồn trẻ em và ngày 2/11 cho linh hồn người lớn.
0 Nhận xét:

Post a Comment