Nov 7, 2008

on 2 comments

Định dạng quảng cáo mới của Google

Theo tin từ Google Blogoscoped thì Google có 1 định dạng quảng cáo mới trên các đoạn video của YouTube. Bạn có thể thấy được quảng cáo đó phía dưới đoạn phim. Dưới đây là một số hình ảnh đóBạn có thể xem thêm tại đây.

Tin liên quan: Google quảng cáo trên Google Maps.

2 comments: