Nov 13, 2008

on Leave a Comment

Nhìn kìa! Hacker tàn phá Google

Không hẳn vậy, đây chỉ là giao diện của Google được thiết kể theo kiểu ngôn ngữ của các hacker mà thôi, Bạn có thể xem tại http://www.google.com/webhp?hl=xx-hacker&btnG=Google+s3a|2ch.

Nhớ lại hồi trước Google cũng có giao diện với các chữ được biên dịch theo ngôn ngữ của những tên cướp biển.

Rất thú vị đúng không nào!

0 Nhận xét:

Post a Comment