Nov 11, 2008

on Leave a Comment

Quốc khánh Cộng hòa Ba Lan


Trang chủ Google Ba Lan có cho đăng logo mừng đất nước Ba Lan độc lập (11/11/1918 - 11/11/2008 ).
0 Nhận xét:

Post a Comment