Nov 15, 2008

on Leave a Comment

Sinh nhật nhạc sĩ Văn Cao
Hôm nay 15/11 đúng 85 ngày sinh của cố nhạc sĩ Văn Cao, Socbay.com có đăng logo mới kỷ niệm ngày này.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về nhạc sĩ Văn cao tại Wikipedia.org.0 Nhận xét:

Post a Comment