Nov 17, 2008

on Leave a Comment

Thay đổi khung Tìm kiếm trong YouTube

Tôi Yêu Google đã phát hiện một thay đổi nhỏ về khung Tìm kiếm trong YouTube. Cụ thể là khung Tìm Kiếm được dịch chuyển sang bên phải của màn hình.
0 Nhận xét:

Post a Comment