Nov 10, 2008

on Leave a Comment

Thay đổi trong Google Analytics

Nếu bạn đăng nhập vào Google Analytics thì sẽ thấy sự thay đổi lớn về giao diện và bố cục.

Còn nếu bạn xem báo cáo thì Google đã bổ sung thêm các chỉ tiêu khác như trình bày so sánh trên 1 đồ thì.


Hay người dùng có thể tạo ra các báo cáo tùy chỉnh ( Cumston Reporting ). Trong khuân khổ bài viết này mình sẽ không phân tích sâu về các tính năng này.
Bạn có thể khám phá các chức năng hấp dẫn này nhé.

0 Nhận xét:

Post a Comment