Nov 1, 2008

on Leave a Comment

Truyện kể Genji


Trang chủ Google Nhật Bản có đăng logo kỷ niệm 1000 năm cuốn tiểu thuyết Truyện kể Genji của nữ văn sĩ Murasaki Shikibu ra đời.

Đọc thêm về: Truyện kể GenjiMurasaki Shikibu.


0 Nhận xét:

Post a Comment