Nov 14, 2008

on Leave a Comment

Tết Thiếu nhi ở Ấn Độ
Google Ấn Độ vừa cho đăng logo mới về ngày Tết Thiếu nhi ở quốc gia này. Nếu bạn để ý thì Google đã sử dụng logo này khá nhiều lần rồi. Không biết họa sĩ vẽ bó bị bí ý tưởng không nhỉ?
0 Nhận xét:

Post a Comment