Nov 11, 2008

on Leave a Comment

YouTube Thụy Điển có phiên bản tiếng Anh

Theo Google Thụy Điển thông báo thì đã có phiên bản tiếng Anh của YouTube Thụy Điển tại http://se.youtube.com
0 Nhận xét:

Post a Comment