Dec 12, 2008

on Leave a Comment

43 quốc gia nữa được bổ sung vào Google Map Maker

Google đang dần hoàn thiện dịch vụ Google Map Maker bằng việc bổ sung thêm 43 quốc gia tiếp theo vào danh sách hỗ trợ của mình nâng tổng số quốc gia lên con số 164. Như đoạn phim dưới đây giới thiệu về cách dùng tấm bản đồ này ở Islamabad, Pakistan.


Cũng trong ngày hôm nay, Google Maps giới thiệu tiện ích tìm đường đi trong Maps và cho phép người dùng có thể nhúng tiện ích này vào blog, website0 Nhận xét:

Post a Comment