Dec 11, 2008

on Leave a Comment

Đọc báo giấy bằng Google Book Search


Google tuyên bố rằng dịch vụ tìm kiếm sách Google Book Search bây giờ đã bao gồm các bản san từ các báo như Ebony, New York Magazine, Men’s Health, Popular Science and Popular Mechanics. Ví dụ bạn có thể xem tạp chí Ebony phát hành năm 1973. Nếu bạn muốn Google Book Search chỉ tìm tạp chí thì có thể cài đặt trong Advanced Book Search.
0 Nhận xét:

Post a Comment