Dec 4, 2008

on Leave a Comment

Các hoạt động mới nhất của bạn trên kênh YouTube cá nhân

YouTube vừa cho phép người dùng xem các hoạt động gần đây nhất của người dùng như chỉnh sửa, cài đặt, video mới... thông qua thành phần Recent Activity trên kênh cá nhân. Để sử dụng bạn vào trang thiết kế bố cục rồi thêm thành phần "Recent Activity" sau đó cài đặt riêng cho thành phần đó.
0 Nhận xét:

Post a Comment