Dec 12, 2008

on Leave a Comment

Kênh Google Analytics trên YouTube


Nhận thấy có nhiều ý kiến phản hồi của người dùng về các tính năng của Google Analytics khi xem các đoạn phim hướng dẫn, nên Google quyết định mở thêm kênh Google Analytics Channel nhằm tương tác với người dùng tốt hơn cũng nhưng giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và xem các đoạn phim về dịch vụ này.
0 Nhận xét:

Post a Comment