Dec 17, 2008

on Leave a Comment

Một số thay đổi trong YouTube, Picasa, Google Analytics

Hôm nay quả là 1 ngày bận rộn đối với Google khi mà họ cải thiện, ra mắt một số chức năng mới. Trước tiên là sự thay đổi về chiều rộng của kênh YouTube cá nhân nên 960 pixel, lúc này địa chỉ truy cập sẽ là http://www.youtube.com/user/YourUsername?wide=1 ( thay YourUsername bằng tên tài khoản của bạn ).
Thứ 2: Google Analytics giới thiệu trang tin blog của mình bằng tiếng Pháp tại địa chỉ http://analytics-fr.blogspot.com.
Thứ 3: Về Picasa, sau khi cập nhật thêm tính năng thẻ tên trong Picasa 3 thì họ lại tiếp tục bản địa hóa chức năng này bằng 38 ngôn ngữ khác nhau.0 Nhận xét:

Post a Comment