Dec 1, 2008

on Leave a Comment

Ngày quốc tế phòng chống AIDS

Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 1-12 hàng năm là ngày phòng chống AIDS. Cũng vào ngày này một loạt các trang chủ Yahoo! Mỹ,Yahoo! UK,Yahoo! Pháp, Yahoo! Italy, Yahoo! Tây Ban Nha, Yahoo! Singapore, Yahoo! Indonesia, Yahoo! Malaysia có đăng logo mới để kỷ niệm sự kiện này.
Cũng trên một công cụ tìm kiếm Việt nam là Baamboo cũng co logo rất hay về ngày này.

0 Nhận xét:

Post a Comment