Dec 2, 2008

on Leave a Comment

Quốc khánh Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất


Ngày 2 tháng 12 năm 1971, Nhà nước các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất được thành lập gồm Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Umm Al-Qaiwam, Ajman và Fujairah. Đến tháng 2 năm 1972 Ras Al-Khaimah mới gia nhập Nhà nước liên bang. Trên trang chủ Google UAE có đăng logo mừng quốc khánh của quốc gia này.
0 Nhận xét:

Post a Comment