Dec 3, 2008

on Leave a Comment

Street View có mặt ở New Zealand

Google vừa bổ sung tính năng xem ảnh đường phố ( Street View ) ở New Zealand.


View Larger Map


Trước đây đã có một số người đã nhìn thấy chiếc xe của Google đi lại trong thành phố Wellington nên họ dự đoán quốc gia của họ sẽ là địa điểm tiếp theo của Google nhằm cung cấp dịch vụ này.

0 Nhận xét:

Post a Comment