Dec 4, 2008

on Leave a Comment

Tham gia hòa nhạc cùng YouTube


Sau khi tổ chức thành công đêm nhạc YouTube Live vào ngày 22/11/2008 ở San Francisco, Google lại lên kế hoạch tổ chức đêm nhạc giao hưởng cổ điển tại nhà hát Carnegie - New York vào tháng 4/2009. Nếu bạn muốn tham gia cùng chương trình thì mau truy cập vào www.youtube.com/symphony để đăng ký tham gia.
0 Nhận xét:

Post a Comment