Dec 10, 2008

on Leave a Comment

Xem thông tin lũ lụt mới nhất ở Brasil

Trên trang chủ Google Brasil có đặt một liên kết tới trang http://www.google.com.br/intl/pt-BR/chuvas-nov08.html nhằm cung cấp cho mọi người thông tin mới nhất về tình hình lũ lụt ở Santa Catarina.Xem Bản đồ cỡ lớn hơn

0 Nhận xét:

Post a Comment