Dec 26, 2008

on Leave a Comment

YouTube hiển thị tiến trình đăng phim

YouTube lại cho phép người dùng xem tiến trình đăng phim, bạn có thể xem phần trăm hoàn thành bằng việc quan sát thanh công cụ rất trực quan.

Để thấy được sự thay đổi đó bạn phải đăng phim bằng cách thức Beta Uploader.0 Nhận xét:

Post a Comment