Jan 7, 2009

on Leave a Comment

175 ngày sinh Johann Philipp Reis


Trang chủ Google Đức đăng logo có hình chiếc điện thoại thay chữ g thứ hai để mừng sinh nhật lần thứ 175 của Johann Philipp Reis ( 7/1/1834 - 14/1/1874 ).
0 Nhận xét:

Post a Comment