Jan 7, 2009

on Leave a Comment

Lễ Befana ở Ý


Vào ngày hôm qua trên trang chủ Google Ý có đăng logo mừng ngày lễ Befana. Lễ Befana, ( tiếng Ý là lễ một bà phù thủy mặc đồ đen, mang đôi giày thủng với một bị lớn đeo trên vai, cỡi cái chổi để đi phát quà cho trẻ em Ý ngoan ngoãn. Ngược lại bà sẽ đổ đầy than vô giày các trẻ em không ngoan.
0 Nhận xét:

Post a Comment