Jan 16, 2009

on Leave a Comment

Trung Hoa của tôi


Tiếp tục cuộc thi vẽ logo ở các quốc gia khác nhau, đến hôm nay Google Trung Quốc đăng logo của người thắng cuộc - Zhang là một học sinh ở Bắc Kinh - với chủ đề "Trung Hoa của tôi".
0 Nhận xét:

Post a Comment