Feb 16, 2009

on Leave a Comment

Bình chọn bản nhạc yêu thích

Trước đây mình có giới thiệu đêm nhạc giao hưởng cổ điển tại nhà hát Carnegie - New York vào tháng 4/2009 và cũng đã giới thiệu logo YouTube của chương trình đó. Nay theo thông báo từ Google thì mọi người có thể bắt đầu bình chọn bản nhạc yêu thích nhất. YouTube Symphony Orchestra đã nhận trên 3000 bản nhạc từ trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trải rộng khắp 6 lục địa như Việt Nam, Mỹ, Venezuela, Nga...
Thời gian được tiến hành như sau:
14- 22 tháng 2: Bầu chọn bản nhạc hay nhất.
2 tháng 3: Công bố người thắng cuộc.
15 tháng 4: Biểu diễn tại nhà hát Carnegie - New York.0 Nhận xét:

Post a Comment