Feb 13, 2009

on Leave a Comment

Google Toolbar: Hỗ trợ mở thẻ mới giống Chrome

Bộ công cụ mới nhất Google Toolbar 5 cho Firefox đã thêm tính năng "new tab" giống trình duyệt Google Chrome. Khi bạn mở 1 thẻ mới sẽ thấy 9 thumbnail của những trang vừa mời vào, những trang vừa vào qua bookmark và những trang vừa đóng.


Không giống như Chrome, Firefox khi đã cài Google Toolbar 5 có thể thay đổi cũng như xóa bỏ các thumbnail trong trang trắng này. bằng cách bấm vào liên kết Edit thumbnails ở cuối trang rồi bấm vào dấu X ở từng thumbnail để xóa.0 Nhận xét:

Post a Comment