Feb 10, 2009

on 2 comments

Hack Android để dùng cảm ứng đa điểm trên G1

2 comments:

  1. anh muốn để title link tới 1 trang khác thì trong phần edit post của blogger có sẵn đó, ô link nằm dưới title đó.

    btw, Gman này ko phải G-man hl đâu :D

    ReplyDelete
  2. anh muốn để title link tới 1 trang khác thì trong phần edit post của blogger có sẵn đó, ô link nằm dưới title đó.

    btw, Gman này ko phải G-man hl đâu :D

    ReplyDelete