Feb 9, 2009

on Leave a Comment

Hỏa hoạn ở Australia

Google cung cấp cho ta bản đồ vụ hỏa hoạn lớn ở miền nam Australia. Gadget này sẽ cho biết tình hình tin tức cũng như mức độ ngu hiểm thông qua bản đồ Google Maps.Để biết thêm thông tin bạn có thể vào Vnexpress.net theo dõi.

0 Nhận xét:

Post a Comment