Feb 11, 2009

on Leave a Comment

Hợp nhất Địa chỉ liên lạc trong Gmail

Tuy tính năng này chưa được Gmail tự động thực hiện, do đó bạn phải tự làm việc đó bằng cách vào Contacs rồi bấm chọn những địa chỉ email cần hợp nhất, sau đó bấm "Merge these contacts". Sau đó bạn bổ sung thêm thông tin rồi bấm Save để lưu lại.
Bạn có thể thử tính năng này tại mục Contacs trong Gmail0 Nhận xét:

Post a Comment