Feb 21, 2009

on Leave a Comment

Lễ hội Carnival ở Brazil


Hôm nay trên trang chủ Google Brazil có đăng logo chào mừng lễ hội Carnival thường niên được tổ chức tại thành phố Rio de Janeiro. Lễ hội Carnival tại Brazil năm nay sẽ được bắt đầu từ ngày 20/1.0 Nhận xét:

Post a Comment