Feb 27, 2009

on Leave a Comment

Sắp xếp lại Tiêu đề của Gmail

Gmail lại thêm vào thẻ Labs tính năng Sắp xếp lại Tiêu đề. Bạn Enable ở mục Title Tweaks trong thẻ Labs, bấm Save Changes để lưu lại. Tiêu đề của bạn sẽ chuyển từ:

Gmail - Inbox (23) - yourname@gmail.com

sang

Inbox (23) - yourname@gmail.com - GmailTính năng này cực kỳ hữu ích khi bạn kiểm tra thư bằng Firefox, nó cho phép người dùng đếm số thư chưa đọc trong hộp thư đến ( Inbox ) khi chúng ta mở quá nhiều tab ( vì các tab sẽ thu ngắn lại ).
Qua thử nghiệp không chỉ Inbox được hiển thị như trên mà còn có thể xem số thư rác, thư nháp.

0 Nhận xét:

Post a Comment