Feb 12, 2009

on Leave a Comment

Sinh nhật lần thứ 200 của Charles Darwin


Hôm nay trên tất cả các trang chủ Google đều đăng logo mừng Sinh nhật lần thứ 200 của Charles Darwin. Charles Robert Darwin (12 tháng 2, 1809 – 19 tháng 4, 1882) là một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực sinh học. Ngoài ra ông còn có những công trình nghiên cứu ở một số ngành khoa học khác.

Tìm hiểu thêm về Charles Darwin trên Wikipedia.

0 Nhận xét:

Post a Comment