Feb 3, 2009

on Leave a Comment

Sinh nhật Theodor Heuss - Tổng thống đầu tiên của Đức


Ngày 31/1/2009 vừa qua trên trang chủ Google Đức có đăng logo mừng sinh nhật lần thứ 125 cố tổng thống Theodor Heuss ( 31/1/1884 - 12/12/1963 ).
0 Nhận xét:

Post a Comment