Feb 17, 2009

on Leave a Comment

Theo dõi thống kê và số liệu người xem video trên Youtube

YouTube cho phép người dùng theo dõi các số liệu về người xem các đoạn video của mình. Để xem thống kê bạn truy cập vào trang http://www.youtube.com/my_videos_insight rồi xem thống kê của YouTube như số lượng người xem, quốc gia của họ.... thông qua bảng biểu rất trực quan.
0 Nhận xét:

Post a Comment