Feb 15, 2009

on Leave a Comment

Unix Time


Trong ngày thứ sáu 13 này vẫn có một tin vui cho những người yêu thích Unix: Vào lúc 3:31:30 p.m. PST , "đồng hồ" trên máy tính (computer clock) sẽ là 1234567890
Điều này cũng đúng với Linux, Java, JavaScripts, MacOS X v.v
Và để nhớ đến sự kiện này Google có 1 logo khá "buồn tẻ".
0 Nhận xét:

Post a Comment