Mar 6, 2009

on Leave a Comment

Gmail: Nút Search Web đã quay lại

Nếu bạn để ý kỹ thì trước đây Gmail đã âm thâm loại bỏ nút tìm kiếm Web bên cạnh nút tìm kiếm thư và bây giờ họ lại cung cấp lại nút tìm kiếm Web đó cho người sử dụng.


Như vậy từ nay người dùng được cung cấp trở lại công cụ tìm kiếm web rất phổ biến này.

0 Nhận xét:

Post a Comment