Mar 11, 2009

on Leave a Comment

Google Noticeboard

Google Noticeboard là sản phẩm mới nhất từ Google Labs India. Nó thực chất là 1 add-on cho Firefox dùng để chia sẻ thông tin online giữa các cộng đồng mạng.
Hiện mình thử nghiệm những vẫn chưa sử dụng được. Bạn nào đã thử xin hãy cho ý kiến nhé.

0 Nhận xét:

Post a Comment