Mar 13, 2009

on Leave a Comment

Holi - Lễ hội màu sắc của Ấn Độ


Khoảng trung tuần tháng 3 hằng năm, người theo đạo Hindu trên khắp Ấn Độ tham gia lễ Holi - lễ hội sắc màu - chào đón mùa xuân tới. Nếu bạn có đăng nhập vào trang Orkut Ấn Độ sẽ bắt gặp một logo rất lớn và đầy màu sắc tại đây.

0 Nhận xét:

Post a Comment