Mar 20, 2009

on Leave a Comment

Tìm câu trả lời bằng GoogleLookup

Google Docs vừa thêm 1 hàm khá thú vị cho bảng tính của mình. Với hàm này bạn có thể đặt câu hỏi cho Google để tìm kiết quả như dân số của thủ đô Hà Nội, số nhân viên của Google.


Để làm được như thế bạn tại 1 bảng tính mới, sau đó gõ vào 1 ô bất kỳ với cấu trúc:

=GoogleLookup("tên"; "thuộc tính")

ví dụ:
=GoogleLookup("Google", "employees") : Xem số nhân viên của Google.
=GoogleLookup("Hanoi", "population"): Dân số của TP Hà Nội.
Bạn có thể dùng hàm này để phục vụ cho công việc của mình tốt hơn, đỡ phải dùng đến các công cụ khác trên mạng.

0 Nhận xét:

Post a Comment