Apr 1, 2009

on Leave a Comment

200 năm ngày sinh Nikolai Gogol


Hôm nay Google Ukraine kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch nổi tiếng Nikolai Gogol ( 1/4/1809 - 4/3/1852 ).

0 Nhận xét:

Post a Comment